Konsultasjon:

 

Når du melder din interesse oppgir du navn, adresse, telefon, e-postadresse, fødselsdato og skriver litt om ditt helseproblem.

 

Ofte kan det være praktisk at spesialisten ringer deg for et intervju, slik at vi sammen kan finne ut om det er en aktuell problemstilling for å planlegge en konsultasjon. Ved en telefonsamtale kan vi planlegge å skaffe røntgenbilder på CD og opplysninger av interesse fra andre leger. Ved en forhåndsplanlegging, vil det bli en mer effektiv tidsbruk under konsultasjonen og mer tid til undersøkelse og samtale om ditt helseproblem.

 

Konsultasjon 45 minutter kr. 950,- (konsultasjon  rygg kr. 1.250,-)

Kontroll kr. 550,- Telefonintervju kr. 300,-

 

Ta kontakt med dr. Arild Ulvestad i dag for en konsultasjon.

Sms til 97 69 95 06

Åpningstider:

Konsultasjoner planlegges

i Bergen, Førde eller Oslo.